Vind:     20.00-20.00

1 min Periode

Retning

Klokken

10 min. Periode

Retning

Klokken

Middelvinden nå      

1.2 m/s

E

Kl.23:30

1.0 m/s 

 

Kl. 23:30

Sterkeste Middel Vind 2.6 m/s   Siden midnatt

3.4m/s

92°

Siste 12 timer
Max kast hittil mnd 29.3m/s    

 

   

Beaufort Skala

Light Air1

 

 

1 bft

 

Sterkeste vindkast

4.6m/s

ESE

Kl. 03:25

 

 

 

Siste time

3.1m/s

ESE

Kl. 22:30

 

 

 

Sterkeste vindkast

1.8m/s

 

Siste Minutt

 

 

 

Current Windrun in meters 18.47m   Siden midnatt

 

 

 

 

Her vises vinden animert. Det er avlest 1 gang i minuttet i 6 minutter
 
            
Her vises 10 min. gjennomsnittsvind. Denne oppdateres 4 ganger i døgnet. Her indikeres om de siste 12 timer har gitt f. eks  "Frisk Bris" (10m/s) eller "Liten Storm" (21m/s) Denne oppdateres på samme måte, men her vil det være retningen som vises.

 

Her vises de kontinuerlig de dominante vindretningene målt siste 12 timer. De eldste i midten. Den er fin for å se hvordan vindretningen har endret seg i løpet av dagen. Denne sier litt om hvilken retning vinden har blåst fra den siste måneden.

 

Her vises det samme som ovenfor, men i prosent. "Kaka" til høyre indikerer    retning og styrke på de sterkeste vindkastene hittil denne måneden.

Tabellen til høyre viser antall timer det er blåst (10 min. middelvind). Kolonnen til venstre er hittil denne måneden. For å få m/s ser en at det deles med ca. 2.