Home ROGALANNSVERÈ PREVIOUS WEATHER RADAR/LIGHTNING FORECASTS SEAFORECASTS PERSONAL WS. NO

 

 

 

 

ROGALANNSVERE
PREVIOUS WEATHER
WEATHER TEXT
RADAR/LIGHTNING
LOCAL WUNDERGROUND
WIND IN S. NORWAY

FORECASTS
48H WEATHER ANIMATION
MET SEA FORECASTS
KLIMA I NORGE
EUROPE EXTREME
BBC'S LOCAL
NORTHSEA WAVES
SEAFORECASTS

LOCALTIDES
WORLD  WEATHERST.
NORTHSEA SWELL
SOLA/ENZV STATS.
NO. WEATHERSTATIONS
LOCAL FIREWARNING

NO. RECORDS TEMP.
NO. RECORDS PRECIP.
WINDCONVERSION
VINDKALKULATOR
POLLENVARSLING
"LIVE" EARHTQUAKES
NORD POOL ELSPOT
VANNFYLLINGSGRAD 08
VANNFYLLINGSGR. 98-08
LEXICA
WS STATUS

Her vil du ittekvert finna ALT du vente å finna om vere i Rogaland...og litt te. Ska du på hyttå i helgjå, ellè gjedna ta inn høyet i mårå? Kan ver du bare har glant ud av vindue å lure på om andre i fylkè har det vermessigt så deg akkorat nå...?? Du trenge uansett ikkje leida lengår. Vertullinga og merr normale rogalenningar vil finna masse merr elle mindre nyttige informasjon med udgangspunkt i denne siå. Kjeft og skrøyd og ting som è glømt melles på mail. Det oppfordres på det varmaste te å udforska sienne te disse verstasjonanne. Denne siå vises best i 1280x1024

Ekstremver for heila Rogaland - snø, regn, temperatur å sånn

Nå kan du wappa med mobilen nå du av en ellår aen gronn ikkje har tegang te veven der du è. Lagra dette bogmerke i favorittane dine så vett du jaffal koss verè è i Sannis

http://www.whiteweather.com/wd/wap/index.wml

 

Me bjynne fysste me sånn så vere e akkorat nå rondt forbi. I Sannis e dår mange vertullinga. Faktisk mest i heila lanne sitt i forholl te kå mange verstasjona di har så senne data ud på nettè.

 

Her è me på Hanafjedlet
bullet

Her è me i Tananger

bullet

Denne verstasjonen befinne seg i Stavanger sentrum

bullet

Denne verstasjonen befinne seg og i Stavanger sentrum

bullet

Denne befinne seg liga sør for Stavanger

bullet

Her è me på Grannes i Stavanger

bullet

Her è me i Åsedalen i Sandnes

bullet

Her è me i Haugesund

bullet

Her è me på Ålgård

bullet

Her è me på Figgjo

bullet

Her è me nere i bånn av Bogafjell

 
Her è me på  HauaHer è me på  Heskestad
 

 

 

 

 

Her è me på Hauge mydlå Klepp å Bryne

Her è me på Friestad på Klepp
 

 

Her è me på ForsandHer è me på Nærbø 
  

 

 

Ska du ud å fyga?     Sola Airport (SVG/ENZV)

 

Halltimes observasjona fra flyplassen (SVG/ENZV)

Click for Stavanger ForecastClick for Stavanger, Norway Forecast
Disse onna her e lagde udifra Metar rapporta fra flyplassa og fyrlykte. Någen è automatiserte å andre è baserte på visuelle å manuelle avlesinga. Di è stort sett mindre enn en time gamle, men det hende tè tie at någen stasjona ikkje rappotere itteså observatørane av og te må busselalle i sengå si. 

Click for Stavanger ForecastClick for Stavanger Forecast

 

Di onna her e lagde udifra Metar rapporta di åg men disse è stort sett di same så på toppen av siå..allså private verstasjona. Di oppdateres omtrent 4-6 gånge i timen. Ikkje adle så har fått dreisen på teknikken ennå så adle blerkje allti liga ofta oppdaterte. 

Vannvittig bra lenke for di onna her. Du får alt på en plass

  Espevær Sandnes Klepp  Sandnes  Forsand      Grannes Sandnes
  Tananger    Lyefjell Bryne Klepp  Sirevåg  Nedstrand  Åkrehamn
  Engøy    Stavanger  Stavanger Egersund  Karmøy  Sirevåg
 

Då va me ferige me d det så è av observasjona sånn någenlunde i sanntid. Nerfor her è dår lista opp omtrent adle så meine någ om kossen vere ska bli hos osse i framtiå. Någen av de è automatisk genererte å andre è mer manuelt satt opp. Erfaringå è vell ittekvert atte de inne i Oslo (Blindern), elle de fine damene i Bergen ikkje har monopol på vervedè.....!!! Men ja de è fine å se på....    

bullet5 dagers Ver i Sannis sånn så BBC melle det fra den Britiske vertjenesten
bullet10 dagers Ver i Stavanger sånn så The Weather Channel UK melle det.
bullet5 dagers Ver i Eigersund sånn så BBC melle det fra den Britiske vertjenesten
bullet10 dagers Ver i Stavanger sånn så Intellicast melle det.
bullet5 dagers Ver i Haugesund sånn så BBC melle det fra den Britiske vertjenesten
bullet15 dagers Ver sånn så Accuweather meine det bler
bullet5 dagers Ver i Sauda sånn så BBC melle det fra den Britiske vertjenesten
bullet5 dagers Ver på Tau sånn så BBC melle det fra den Britiske vertjenesten
bulletVeret i Stavanger sånn så Theyr melle det
bullet5 dagers Ver i Stavanger fra Storm
bulletVeret i Rogaland i mårå fra Meterologiske
bullet7 dagers Ver i Stavanger sånn så Wunderground melle det. + pers. WS's
bulletVeret i Rogaland litt lenger fram fra Meterologiske

Internasjonale Værmeldinger         FindLocalWeather.com         
bulletKJEKKE TING FOR DÅKKE MED BÅD SÅ SKA PÅ SILLAJASSEN
bulletKossen bler vinden på sjøen og i fjellet i mårå
bulletHer è sånn danskane (DMI) ser det. Satte opp 2 for de så ska ud på plattform åg.
bulletKossen bler temperaturen i sjøen å ke vei går strømmen
bulletBølge å vindvarsel for Boknafjordbassenget

 

6-døgnsudsigt6-døgnsudsigt
6-døgnsudsigt6-døgnsudsigt
6-døgnsudsigt6-døgnsudsigt
bullet1-3 dage framøve i fra Oceanor
Diverse ver og klima informasjon:
bulletTuristinfo fra Karmøynett 
bulletLynet "laiv" rondt osse
bulletKlimadata fra forskningstasjonen på Særheim i Klepp
bulletEkstremver for heila Rogaland - snø, regn, temperatur å sånn
bulletVinden i Rogaland
bullet Vegvesenet sin "samling" i Rogaland (Sanntid)
bulletSnøen i Ålsheiå
bulletSnøen i Sirdalen
bulletSnøen i Røldal
bulletSnøen i Sauda
bulletVannekvivalent i snøen på Duge.....(ekstra nerdete denne her)
Tenkte det konne vera av interesse å gje dåkke trehesta litt informasjon om kefornågen målestasjona met. har i Sannis. Sendte et spørsmål te di å de gjekk ikkje langa tiå før eg fekk fyldigt svar av Ketil Isaksen på allti hjelpsomme met.no Tror dår è en feil i h.o.h på Rovik. Eg vett kor det è å meine den ska ligga nærmare 50 m.o.h. (Se kotene)

Metainformasjon - stasjonsliste

Stnr Navn Type Type I drift fra Hoh Utm

sone

Årsmiddel Årsnedbør Utm_e Utm_n Lat Lon
44730SANDNES - ROVIKPNedbørintensitet stasjonjun 197419 ??337.3C1545-31710656196658,86625,7622
44760IMSNNedbørstasjon - dagligjun 1980233 1595-19365656469958,90555,9672
44800SVILANDNNedbørstasjon - daglig189523033 1829-23374655543658,81855,9202
Målestasjonen på Ims te venstre å Hana/Rovik øve herVerstasjonen te disse sienne è lokalisert på Bogafjell nere på kartet (udenfor bilde).