OPPSUMMERING FOR 2002
Værstasjon: Davis Vantage Pro   
Sted: Sandnes, Norge H.o.h: 46 m  Breddegrad: 58° 50' 27" N  Lengdegrad: 5° 48' 04" E
TEMPERATUR (°C), REGN  (mm), VIND HASTIGHET (m/s)
TEMPERATUR 2002
Måned Maks. Middel temp Min.    Middel temp Middel temp Avvik mot månedsnormal Maks.  Dato Min. Dato Døgnmiddel >20C Døgnmiddel <0C Minimum <0C
1 5.8 2.6 4.3 3.5 7.9 22 -1.8 7 0 0 5
2 5.2 0.6 2.8 2.2 9.4 2 -8.2 21 0 1 10
3 7.0 0.5 3.5 0.8 13.1 30 -5.1 2 0 0 11
4 10.8 4.1 7.2 1.7 16.1 3 0.3 10 0 0 0
5 16.1 8.4 12.2 2.3 23.6 11 3.2 5 0 0 0
6 18.3 11.0 14.5 1.7 27.1 6 7.6 1 1 0 0
7 18.4 11.5 14.7 0.5 29.1* 31 6.9 27 1 0 0
8 23.9* 14.1 18.9 4.5* 28.6 1 11.1 28 8 0 0
9 17.3 9.9 13.5 1.8 24.9 10 4.5 22 0 0 0
10 9.0 2.0 5.6 -3.2* 17.1 2 -5.8 19 0 0 9
11 4.7 -0.6 2.3 -2.3 10.6 6 -9.3 20 0 2 16
12 1.9 -3.9* -0.7 -2.9 7.8 26 -10.9* 17 0 11 22
8.3 0.9 29.1*   -10.9*   10 14 73
* = All time High
NEDBØR 2002
Måned Totalt mm. Avvik mot månedsnormal Prosent av normal Maks. mengde Dato Døgn m/nedbør >0.2mm Døgn m/nedbør >2mm Døgn m/nedbør >20mm
1 151.4 59.4 161 % 36.6* 22 20 12 3
2 150.4 84.4 228%* 19.6 22 24 18 0
3 50.0 -25.0 66 % 11.4 6 20 7 0
4 53.8 3.8 108 % 15.5 30 14 7 0
5 83.1 15.1 122 % 22.6 11 18 8 1
6 133.9 60.9 183 % 29.5 12 19 12 3
7 83.1 -7.9 91 % 29.7 11 17 8 1
8 67.6 -47.4 59 % 17.0 31 14 7 0
9 40.6 -115.4 26 % 6.6 5 18 9 0
10 90.9 -57.1 61 % 13.2 25 17 15 0
11 50.3 -85.7 37 % 19.0 6 13 5 0
12 3.6 106.4 3%* 1.3 17 7 0 0
958.6 -221.4 81 % 36.6*   201 108 8
* = All time High
Vind 2002  
Måned Snitt basert på 10 min. (FFX) Maks Vindstøt Dato Dominant retn.
1 2.8 21.0 1 SSE
2 3.3 21.0 2 SSE
3 3.3 19.7 12 SSE
4 1.9 17.0 30 SSE
5 2.2 17.4 22 SSE
6 2.2 17.4 28 SSE
7 2.1 14.3 28 NW
8 1.4 16.5 19 ESE
9 1.5 12.5 7 NNW
10 2.1 20.6 26 E
11 2.6 19.2 6 E
12 2.5 25.5* 24 E
2.3 25.5*   SSE
2002 oppsummert:
Nedbør: Året startet rimelig fuktig med mnd. normaler som lå 150% og mer over det normale. Omslaget fikk vi i løpet av juli.
Med en påfølgende spesiell tørr høst, og en ekstrem desember endte vi på 77% av årsnormalen med 958.6mm.
Det kom målbart regn i 201 dager, men bare en dag kom det mer enn 30mm som var den 22 januar.
Temperatur: Lenge så 2002 ut til å bli rekord mild. Oktober ble den første måneden med en middel temp kaldere enn normalen
siden des. 01. November og desember viste samme trend og dermed fikk vi en middeltemperatur som endte på 8,9C eller bare 0.9C varmere
enn årsmiddelen. 10 sep. ble det målt 24.9C og 2. okt. kunne varte opp med hele 17.2C. Vi hadde 14 døgn (11 av dem nå i des) hvor tempen
 ikke kom på pluss siden. Totalt hadde vi 72 døgn med minus grader i 2002.
Vind: Høyeste registrerte vindkast ble altså julaften med 25.5 m/s. 10 mnd. hadde en snitt vind over 2 m/s Det var også 10 mnd
med Ø i vindretningen. Dominerende vindretning ble da SSØ.