ROGALANNSVERE
PREVIOUS WEATHER
WEATHER TEXT
RADAR/LIGHTNING
LOCAL WUNDERGROUND
WIND IN S. NORWAY

FORECASTS
48H WEATHER ANIMATION
MET SEA FORECASTS
KLIMA I NORGE
EUROPE EXTREME
BBC'S LOCAL
NORTHSEA WAVES
SEAFORECASTS

LOCALTIDES
WORLD  WEATHERST.
NORTHSEA SWELL
SOLA/ENZV STATS.
NO. WEATHERSTATIONS
LOCAL FIREWARNING

NO. RECORDS TEMP.
NO. RECORDS PRECIP.
WINDCONVERSION
VINDKALKULATOR
POLLENVARSLING
"LIVE" EARHTQUAKES
NORD POOL ELSPOT
VANNFYLLINGSGRAD 08
VANNFYLLINGSGR. 98-08
LEXICA
WS STATUS

 

Her vil det fortløpende (avhengig av tid) legges inn forklaringer på det meste som omtales på disse sidene. Redaktøren har ingen ambisjoner (eller evner) om å gi noen vitenskapelige utredninger, men vil her forsøke å gi en samlet, og lett tilgjengelig, informasjon om begreper som har med "vær" å gjøre. Dersom det skulle finnes vær tullinger som har kommentarer (helst konstruktive) og korreksjoner, settes det umåtelig stor pris på om de kan sendes hit.

Absolutte Nullpunkt: Den laveste temperatur som kan forekomme (-273,15°C) når molekylene i et stoff er i fullstendig ro.  

 

 

Dopplerradar: Uff, her er det mye å forklare. Les selv her.

 

 

Ekstremvær: Populistisk betegnelse på værforhold som oppfattes som unormale. Varierer veldig fra sted til sted. Stiv Kuling (15m/s) vil i indre strøk på Østlandet oppfattes som ekstremt mens samme styrke vil f. eks på de fleste steder på Vestlandet knapt kommenteres. 

Effektiv temperatur: (relativ temperatur), et begrep oppfunnet av sydpolfareren Paul Siple, som i 1941 laget en matematisk formel for å regne ut mengden av varmetap på kroppen som følge av kombinasjonen lav temperatur/vind. Etter hvert som vinden øker, tappes kroppen for varme stadig raskere, slik at temperaturen på huden og til slutt i hele kroppen minker. Mens lav effektiv temperatur kan være livstruende for mennesker og dyr, har den mindre å si for "døde" ting, den eneste effekten lav effektiv temperatur har på en gjenstand er at den setter ned tiden det tar å kjøle ned tingesten til den faktiske lufttemperaturen. Ved vindhastigheter lavere enn 1.6 m/s (flau vind) vil den effektive temperaturen være lik den faktiske temperaturen. Formelen er nå revidert av amerikanerne som ikke lenger bruker denne (siden 1973) da den baserte seg på vind målt i 10 meters høyde og forsøk gjort med vann i Antarktis.... Den nye er enkelt fortalt basert på vind i ansiktshøyde og er basert på virkelige forsøk på testpersoner i vindtunnel. Målinger med den nye finnes her. Den gamle her. (http://www.crh.noaa.gov) 

GMT: Greenwich Mean Time ("UTC" og "Zulu tid" er det samme) I Washington USA i 1884 på den "Internasjonale Lengdegrads Konferansen" bestemte 41 delegater fra 25 land (San Domingo stemte i mot, Frankrike og Brasil stemte blankt. Ettersom Norge var i Union ble vi representert av Sverige og Grev Carl Lewenhaupt !!!) at 0 Meridianen skulle gå gjennom Observatoriet i Greenwich England og være utgangspunktet for døgnet og tids regningen som vi kjenner den i dag. Norge er normalt 1 time foran GMT (2 timer ved sommer tid). Det Militære og ulike former form tids daterte data/observasjoner bruker i dag "UTC" som tids betegnelse.      

 
Lyn: Utladning (kraftig gnist) av statisk elektrisitet i atmosfæren mellom skyer innbyrdes eller mellom skyer og jorden.

 

 

 

 

Metar : Meteorological Aerodrome Report. Opprinnelig Koden for, eller selve meldingen om værobservasjoner fra en flyplass. Brukes etter hvert fra flere ulike lokasjoner. Flyplassene gir ut melding om værobservasjoner (metar) flere ganger i døgnet. (opprinnelig ti minutter før hver hele time, og evt. også ti minutter før hver halve time)

 

 
 
 

Meteorologiske Institutt: Det Norske Meteorologiske Institutt. Heter nå bare Meteorologiske Institutt. Består av en statlig finansiert del samt en brukerfinansiert del. Dirver både med forskning og varsling. 

Meteorologisk institutt - 
met.no

 
Måneds normal: Betegnelse på en bestemt måneds 30 årige klima gjennomsnitt. I dag brukes perioden mellom 1961 og 1990. Alle måneds normaler på dette nettstedet referer foreløpig til Sola Lufthavn.
 
Noaa : National Oceanic and Atmospheric Administration  En gedigen amerikansk føderal paraply organisasjon, offisielt fått dagens form av Pres. Nixon 3 okt. 1970, som driver med meget omfattende klima/vær overvåking og forskning. NWS (det amerikanske meteorologiske institutt) er f. eks en av mange som sorterer under NOAA. Som en kuorisitet kan en nevne at budsjettsøknaden for 2003 er på nærmere 30 milliarder NOK !!!!  ("Noaa rapport": populistisk betegnelse på en klimastatistikk.)

Radar fra Met.no: Ved å sette sammen radarbilder fra Meteorologisk institutts radarer i Asker og Hægebostad kan en se hvor nedbøren (regn, sludd, snø) befinner seg i forhold til kartet som ligger i bakgrunnen. Fargene gir en indikasjon på hvor kraftig nedbøren er. Radarbildene lages hvert 15. minutt. Ved spesielle atmosfæriske forhold kan radarstrålene avbøyes slik at de treffer bakken. Dette gir falske nedbørekko (se etter ei flyktig stripe over Sverige på morgen oppdateringen). 

Selv om en radar har meget stor rekkevidde, har vi begrenset radarens overvåkningsområde til 240 km. På grunn av jordkrumningen vil de ekkoene som ligger lengst ute, være så høyt at det er vanskelig å si noe om hva som skjer nede ved bakken. Finland og Sverige har henholdsvis 7 og 12 radarer, mens Norge ved inngangen til 2002 har 2.

"Det sies at meteorologiske har kjøpt ytterligere 3 stykker for utplassering i Norge. De vil ikke oppdatere denne tjenesten hyppigere enn nå da de skal bruke dette kommersielt!!" "Red. merk." Kilde: Met.no

 
Softvær : Betegnelse på ulike data koder som satt sammen i et system utfører et eller annet på en data maskin. Eksempel her er Windows, eller programmene som bruker Windows for å presentere været på disse sidene. Weather display og Weather Link.  

 

 

 

Temperatur Et uttrykk for et stoff sin indre energi, som igjen skyldes stoffet sine molekylers svingninger eller uordnede bevegelser. Måles i grader (°) på en skala.

 

 

 

 

 

 

UTC: Universal Time Coordinated. Se GMT

 

 

Vantage Pro:  

 

UV Stråling: UV står for ultrafiolett stråling, Sola sender ut flere typer stråling, Synlig lys er den delen av strålingen vi ser. UV-stråling ser vi ikke. UV-stråling deles inn i tre hovedtyper etter bølgelengde:
UV-A har bølgelengde på 315-400nm (1 nanometer er en millondels millimeter) blir ikke hindret av ozonlaget, og betraktes som lite skadelig.

UV-B, med bølgelengde 280-315 nm, vil normalt i stor grad tas opp (absorberes)av ozonlaget. Med et gradvis tynnere ozonlag vil stadig mer av UV-strålingen som når jordoverflaten komme i form av UV-B. Et tynnere ozonlag vil føre til økt skade på planter og dyr. Graden av UV-B-skader avhenger av hvor store mengder atmosfærisk ozon som kan fungere som et filter. Avgjørende er også solens vinkel på himmelen, breddegrad og graden av et ev. skydekke.

UV-C, med bølgelengde 200-280 nm, er dødelig. Heldigvis blir UV-C fullstendig absorbert av stratosfærisk ozon og oksygen. Selv med en sterk ozon-uttynning, vil UV-C ikke trenge igjennom atmosfæren.

Kilde: Nilu

Vær tulling: Person som er opptatt av vær, og vær relatert informasjon, utover det som omgivelsene oppfatter som normalt. Dette knyttes som oftest ikke til kjønn. Disse personene kjennetegnes ved at hodet ofte er lett skråstilt (ca. 45 grader bakover). De kan også være vanskelige å få skikkelig kontakt med ved Ekstremvær .

Værekstremist: Betegnelse på en person som eier en automatisert værstasjon Kilde:Dagbladet